Project

Bedreigingen voor de Antillen leguaan op St. Eustatius

De Antillenleguaan, Iguana delicatissima, is een endemische soort van de Kleine Antillen en is ernstig bedreigd. Regionaal is het voorkomen van de soort gedaald met 70%.

Belangrijke oorzaken hiervan zijn jacht, stedelijke ontwikkeling, kwetsbaarheid voor niet-inheemse predatoren (katten, ratten, honden, en mongoose), veranderingen in de geschiktheid van vegetaties door niet -inheemse begrazers, en hybridisatie met de groene leguaan.

Doelen van deze studie zijn het houden van een inventarisatie naar het voorkomen van de Antillenleguaan op St. Eustatius en inzicht krijgen in de belangrijkste bedreigingsfactoren. Hierbij gaat het om:

  1. Het voorkomen van I. delicatissima op St. Eustatius.
  2. Factoren die een bedreiging vormen voor het voortbestaan op St. Eustatius.
  3. Maatregelen nodig om het voortbestaan van de soort veilig te stellen (actieplan).

Daarnaast zal het project informatie aanleveren voor lokale bewustwording omtrent de soort. Dit is belangrijke daar het gebrek hieraan tot een van de meest urgente bedreigingen behoort voor de soort.
Op CuraƧao heeft onderzoek naar de groene leguaan belangrijk bijgedragen aan een totale omwenteling van de beschermingssituatie van de gerelateerde soort op Curacao.

Werkwijze

De activiteiten zijn:

  1. Voorbereiding en inwerking.
  2. Veldbezoek St. Eustatius, surveys en dataverzameling.
  3. Presentatie voorlopige bevindingen stakeholders St.. Eustatius.
  4. uitwerking resultaten en rapportage.

Resultaat

Deze studie verschaft duidelijkheid omtrent de status van de St Eustatius-populatie van een regionaal ernstig bedreigde soort en reikt handvatten aan voor de plaatselijke bescherming van de soort. Het project draagt bij aan lokale bewustwording over deze bijzondere soort.

Concrete resultaten zijn:

  • Rapport met informatie omtrent tellingen van de soort en zijn verspreiding op St. Eustatius, inzicht in de meest acute bedreigingen en een actieplan voor de soort
  • Lezingen kunnen op Statia gehouden worden ten behoeve van de beleidsmakers, natuurbeschermers en het algemeen publiek.

Resultaten