Project

Bedrijfsgebonden dierziekten: rol van LNV, prioritering van beleid

De overheid is verantwoordelijk voor de bestrijding en beheersing van ernstige besmettelijke, aangifteplichtige dierziekten. Dit zijn dierziekten die doorgaans tot grote verliezen aanleiding kunnen zijn, van zoönotische betekenis zijn en/of handelsbelemmerend zijn. In het algemeen heeft de overheid weinig betrokkenheid bij andere categorieën ziekten, veelal bedrijfsgebonden ziekten genaamd. Onder deze ziekten kunnen er overigens ook voorkomen met zoönotisch potentieel.

In de Tweede Kamer is in het afgelopen jaar een aantal malen stil gestaan bij diergezondheidsproblemen op bedrijven die tot min of meer ernstige ziekte en sterfte aanleiding zijn, waarbij de vraag is gesteld of de overheid toch een grotere bemoeienis met deze categorie ziekten zou moeten hebben. Om die reden heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit om een verkenning gevraagd die inzicht moet geven in het voorkomen van een aantal belangrijke ziekteproblemen op veehouderijbedrijven, mede op basis waarvan het ministerie zich een beeld kan vormen van het al of niet bestaan van een noodzaak om hier beleidsmatig aandacht aan te schenken.

Verkenning

De overheid is verantwoordelijk voor de aanpak van aangifteplichtige dierziekten. Bedrijfsgebonden dierziekten worden in het algemeen gezien als de verantwoordelijkheid van de veehouder. De overheid wil nu een verkenning laten uitvoeren naar het voorkomen van dierziekten die impact hebben op het dierenwelzijn of zorgen voor sterfte; een zo├Ânotisch karakter hebben; of van invloed zijn op de inzet/het gebruik van antibiotica. De bedoeling is dat de overheid deze verkenning gebruikt om te beslissen of nadere aandacht vanuit het beleid voor deze categorie ziekten noodzakelijk is.

Publicaties