Project

Bedrijven voor bijen

<p>Het  leefgebied van bijen strekt zich uit tot ver binnen de urbane omgeving. Daarmee is er een kans voor ondernemers om een rol te spelen bij de bescherming van de ecosysteemdienst die deze insekten verzorgen: bestuiving.  </p>

Ten tweede heeft het project als doel om bedrijven en burgers (bedrijven en werknemers) bewust te maken van het belang van bestuiving als ecosysteemdienst. Eenvoudige inrichtingsmaatregelen op bedrijventerreinen kunnen door werknemers overgenomen worden en geïmplementeerd in hun directe woonomgeving.

Producten

  • Eindrapportage KB project
  • Factfile bijen op industrie en bedrijventerreinen voor ondernemers (online)
  • Presentatie op wetenschappelijk symposium
  • 1 a 2 persmomenten omtrent activiteiten binnen het project
  • min 1 wetenschappelijke publicatie mbt de veldstudies/experimenten
  • Ontwikkeling van taxonomische en ecologische kennis van wilde bijen

Publicaties