Project

Begrippenlijst COST-actie vertalen

Een deel van de kennis over toepassing van (rest)hout uit bossen voor energie wordt niet benut, omdat er verwarring is over de gebruikte begrippen. Doel van dit project is de vertaling van deze begrippenlijst van de COST-actie FP9092.

Zowel binnen een taal als tussen talen worden dezelfde begrippen soms verschillend geïnterpreteerd. Daardoor worden kennis en resultaten uit onderzoek maar beperkt gebruikt. Nederland participeert in de COST-actie FP9092, die de terminologie en methoden voor onderzoek naar de biomassaketen tussen bos en conversie/eindgebruik harmoniseert. Een van de producten van de COST-actie is een lijst van begrippen, definities en eenheden gerelateerd aan het gebruik van biomassa uit bossen voor energie.

De lijst is opgesteld in het Engels en bevat 300-350 termen. Het maken van een Nederlandse versie van deze lijst vergroot de toegankelijkheid van kennis voor de betrokken sector en de betrokken beleidsmakers en onderzoekers.

Doel van dit project is de vertaling van de begrippenlijst van de COST-actie FP9092, zodat koppeling van de betreffende lijsten in andere talen mogelijk wordt.

Aanpak

  • Vertalen van de Engelstalige begrippenlijst van de COST-actie.
  • Overleggen met de klankbordgroep COST-actie.

Resultaten

In 2012 is een eerste begin gemaakt met de vertaling. Beoogde resultaten voor 2013:

  • Een pfd-document en een e-book met de vertaling van de begrippen, definities en eenheden met foto’s.
  • Lijst beschikbaar stellen aan het ministerie, Biomassaforum en de begeleidingsgroep voor de COST-actie.

Publicaties

Links