Project

Beheer en aansturing Stichting Samen Tegen Voedselverspilling

Het kabinet steunt de ambitie van diverse bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om uiterlijk in 2030 de hoeveelheid voedsel die door huishoudens, bedrijven en in de horeca verloren gaat of wordt verspild te halveren. Met die doelstelling behoort Nederland wereldwijd tot de koplopers in de strijd tegen voedselverspilling. Dat is de centrale boodschap in de nationale agenda tegen voedselverspilling, op 20 maart 2018 gelanceerd door de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Dit project heeft als doelstelling te zorgen voor de noodzakelijke professionele borging van het beheer en de aansturing van de STV voor de periode 2018-2021. Het regelt de inzet van publieke en private middelen, en organiseert de aansturing van de STV. Het gaat o.a. over strategie en bestuurlijke zaken, organisatie, inhoudelijke zaken en voortgang, financiële zaken, stakeholders en communicatie.

De STV organiseert zich langs 4 actielijnen: 1) Samen meten 2) Samen met organisaties, 3) Samen met consumenten en 4) Samen spelregels veranderen. Per ketenschakel zijn daarnaast aanvullende roadmaps opgesteld, met heldere doelstellingen en acties die jaarlijks worden geactualiseerd.

In 2019 is het aantal aangesloten stakeholders bij de STV gegroeid naar 68 organisaties.

De belangrijkste prioriteiten voor bestuur en operationele team in 2020 zijn:

  1. Borgen van de continuïteit: organiseren van aanvullende meerjaren financiering vanaf 2de helft 2020 (als matching van BO-middelen 2020/2021)
  2. Verder uitbouwen van de 6 Roadmaps als route voor impact. Focus op retail + consument (verder versterken en doorzetten), en opbouwen van de roadmaps voor out-of-home en primaire productie verliezen
  3. Uitbouwen Ecosysteem, naar minimaal 80 stakeholders in 2020, en meer deelnemende bedrijven in actielijnen 1 (zelfmonitoring) en 4 (spelregels, via sectororganisaties)
  4. Locatieontwikkeling, eind 2020 besluit over fysieke aspecten van ecosysteem
  5. Communicatie en disseminatie van impact en successen in voorkomen, verminderen en verwaarden.

Highlights van 2019 zijn drie Stakeholderevents: 12 maart het Nationale Champions 12.3 event, en twee inspiratie meetings op 2 juli en 5 november. Er is daarnaast een video gemaakt met een samenvatting van de activiteiten van STV in 2019.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Publicaties