Beheersing Campylobacter in pluimvee

Project

Beheersing Campylobacter in pluimvee

Campylobacter is de meest voorkomende bacteriële veroorzaker van voedselinfecties in Nederland en kip is daarbij een belangrijke bron van besmetting. In dit project werken kennisinstellingen van Wageningen University & Research (WBVR, WLR en AFSG) en Universiteit Utrecht samen met de pluimveesector (primaire vleeskuikensector en slachterijen) aan het terugdringen van besmetting met Campylobacter in pluimvee om zo het aantal ziektegevallen bij de mens te verlagen.

Het doel van deze PPS is de pluimveevleessector in Nederland, en meer specifiek per bedrijf op maat gesneden, handvatten te bieden om het niveau nog verder terug te dringen.

Verwacht resultaat

Het resultaat is daarmee een set van vernieuwende maatregelen waarmee de insleep van Campylobacter op primaire bedrijven kan worden beperkt en vernieuwende maatregelen waarmee (kruis)besmetting tijdens het slachtproces kunnen worden gereduceerd.

Hiertoe zullen een zestal onderzoekslijnen worden gevolgd, waaronder:

  1. monitoring van Campylobacter besmettingen op het primaire bedrijf en op slachthuizen,
  2. het faciliteren van gewenst gedrag in het kader van hygiënevoorschriften d.m.v. nudging,
  3. ontwikkeling van snelle detectiemethoden voor Campylobacter,
  4. onderzoek naar de risico’s van Campylobacter besmetting rondom uitladen,
  5. onderzoek naar verschillen tussen reguliere vleeskuikens en tragere groeiers, en
  6. in kaart brengen van eventuele risico’s van (afval) water voor besmetting van Campylobacter in de omgeving van slachterijen en pluimveebedrijven.

Doel van dit project

Einddoel is om de Nederlandse dalende tendens van humane Campylobacter gevallen, die tegenstrijdig is met de Europese stijgende trend, verder voort te zetten.

Publicaties