Project

Behoud van levende populaties van zeldzame rassen

Het levend bewaren van zeldzame Nederlandse dierrassen (in vivo of in-situ conservering) realiseert drie doelstellingen van het conserveren van genetische diversiteit: 1) het biedt mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe agrarische activiteiten en van streekproducten, 2) het levert een bijdrage aan het onderhoud van agro-ecosystemen en 3) het houdt het levende Nederlandse culturele erfgoed zichtbaar.

Ons land kent ongeveer 70 dierrassen die hier ontwikkeld zijn. Op dit moment hebben deze rassen geen plaats meer in de fokprogramma’s van de hoogproductieve rassen waarmee op grote schaal voedsel wordt geproduceerd. De oorspronkelijke rassen, die een belangrijk deel van de genetische variatie binnen hun diersoort vertegenwoordigen, worden op kleine schaal ingezet, in specifieke en vaak extensieve bedrijfsomstandigheden, voor de ontwikkeling van streekproducten, voor natuurbeheer en voor hobby-doeleinden.

Doel

Professioneel levend bewaren van de zeldzame Nederlandse dierrassen

Werkwijze

In internationale monitorings- en informatiesystemen worden gevuld worden en ontsloten voor gebruik. De data worden verzameld in samenwerking met de SZH of komen beschikbaar uit onderzoek (genotypische data). Fokprogramma’s worden uitgewerkt in samenwerking met de rasverenigingen. Software wordt ontwikkeld waarmee fokprogramma’s geïmplementeerd worden.

Resultaten

(1) Een actueel overzicht van de grootte en de karakteristieken avn de populaties van Nederlandse zeldzame rassen van landbouwhuisdieren. 2) Een overzicht van de fenotypische en genetische karakterisering van de zeldzame dierrassen. 3) Fokprogramma’s voor zeldzame dierrassen die afgestemd zijn op het gebruik en die de rentabiliteit van het ras verhogen en 4) Software ter ondersteuning van de fokprogramma’s.

Gerealiseerde producten 2017

Publicaties