Project

Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming; recirculatie potorchidee

Behoud van plantgezondheid en voorkomen van groeiremming: recirculatie potorchidee
De emissie van stikstof vanuit de teelt van potorchidee is relatief hoog en ligt op bedrijven zonder recirculatie boven de norm. Om te kunnen voldoen aan de norm is recirculatie nodig en een grote inspanning vereist. In de teelt van potorchidee is echter nog relatief weinig kennis en ervaring met hergebruik van drainwater.

In bijeenkomsten met telers is kennis uitgewisseld en zijn diverse kennisvragen naar voren gekomen. Voor deze kennisvragen zijn leaflets opgesteld om telers te informeren. Deze leaflets zijn gepubliceerd op de website van glastuinbouw waterproof. Vervolgens is een onderzoeksplan uitgewerkt voor hergebruik van drainwater bij potorchidee om de emissie te verminderen en knelpunten bij hergebruik van drainwater verder te inventariseren en op te lossen. In dit onderzoek zijn twee behandelingen met hergebruik van drainwater vergeleken met een behandeling zonder hergebruik van drainwater.

Met het hergebruik van drainwater is de emissie flink verlaagd en zijn geen nadelige effecten van hergebruik drainwater op de plantengroei geconstateerd. Telers willen de emissie nog verder verminderen en daarom is in 2016 een proef gestart naar verdere verlaging van emissie m.b.v. nieuwe Controlled Release Fertilizers (CRF) speciaal ontwikkeld voor Phalaenopsis. In dit onderzoek wordt de emissie en plantengroei gemonitord bij twee behandelingen met de nieuwe CRF’s en een controlebehandeling met meststoffen en hergebruik van drainwater zoals momenteel gangbaar in de praktijk. In 2016 is de vegetatieve fase uitgevoerd en in 2017 wordt dit onderzoek voortgezet met generatieve fase van de teelt.