glastuinbouw

Project

Beleidsondersteuning Wageningen Economic Research

Rond de energieproblematiek in en rond de glastuinbouw spelen jaarlijks meerdere actuele beleidsonderwerpen, zoals bijvoorbeeld CO2 sectorsysteem, energiebelasting en CO2-emissieruimte. De onderwerpen waar aan gewerkt gaat worden zijn afhankelijk van de actualiteit en worden in overleg met de beleidsmedewerkers van EZ gedurende het jaar gekozen en ingevuld.

Doelstellingen project

Kennisontwikkeling ter ondersteuning van actuele beleidsvelden energie en glastuinbouw.

Aanpak en tijdspad

De aanpak enhet tijdspad is afhankelijk van de actualiteit van de onderwerpen die opgepakt gaan worden. Per gekozen onderwerp wordt een aanpak, planning en (sub)begroting opgesteld.

Resultaten

Dit vindt plaats in overleg met de beleidsmedewerkers van EZ.