Project

Beleidsopties voor verbeteringen van het GVB

Eén van de opties voor het nieuwe Europese visserijbeleid (GVB) zijn overdraagbare quota (ITQ's).

Doelstelling

Deze quota's hebben als doel:

  1. het teruggooien van ongewenste bijvangsten (discarding)  van  commerciële vis terug te  dringen;
  2. de vlootcapaciteit te verkleinen;
  3. de relatieve stabiliteit af te schaffen.

Discarding is een voorbeeld van ecologisch onverantwoord gebruik van het ecosysteem. Het is maatschappelijk gewenst hiervoor een oplossing te vinden.

De Europese vlootcapaciteit wordt te groot geacht in verhouding tot het te oogsten deel van de visbestanden, hetgeen overbevissing en economische inefficiëntie tot gevolg heeft. Relatieve stabiliteit is in 1983 ingesteld. Het houdt in dat het relatieve aandeel van elke lidstaat in elk quotum constant moet blijven. Dit betekent dat het percentage dat een lidstaat heeft in het totale Europese quotum van een vissoort in principe niet verandert. Hiermee werd een mechanisme voor de verdeling van de vangstmogelijkheden over de lidstaten ingevoerd (LNV 2009).

Het ruim 25 jaar oude ITQ systeem in Nederland biedt een interessante case om de werking in de praktijk van een ITQ systeem te onderzoeken op zijn sociale, economische en ecologische effecten. Naast de evaluatie van het Nederlandse ITQ systeem  is het doel na te gaan wat het instellen van een ITQ systeem in Europa voor gevolgen heeft voor het Nederlandse ITQ systeem.

Werkwijze

Het onderzoek bestaat uit een combinatie van interviews, literatuurstudie en het ontwerpen van drie scenario’s.

Projectfasen:

  • Evaluatie van het Nederlandse ITQ systeem;
  • Kort vergelijkend onderzoek naar andere ITQ systemen (bijvoorbeeld in Nieuw Zeeland, IJsland, Tasmania);
  • Onderzoek naar gevolgen voor het Nederlandse ITQ systeem van het instellen van een systeem van overdraagbare visserijconcessies in de EU.
  • Welke beleidsopties zijn er voor wie?

Beoogd resultaat

Het onderzoek stelt beheerders in staat een case study en verschillende scenario’s te beoordelen en te vergelijken op basis van effecten voor duurzaamheid maar ook risico’s. Het onderzoek biedt handvatten om de duurzaamheid van de visserij te vergroten en eventuele negatieve effecten op de biodiversiteit te verminderen.