Project

Bemonsteren mosselen in Waddenzee (HD3570)

Uitvoeren van een week bemonstering van mosselen en geassocieerde soorten binnen de gebieden in de Waddenzee die gesloten zijn voor garnalen- en mosselzaadvisserij. Deze bemonstering zal worden uitgevoerd met de zuigkor en bodemschaaf. De resultaten zullen worden gebruikt in het project Gesloten gebieden Waddenzee in het kader van de Mosseltransitie.


Binnen het BO project Gesloten gebieden Waddenzee (mosseltransitie) wordt onderzoek gedaan naar de effecten van het sluiten van gebieden in de Waddenzee voor de mossel- en/of garnalen visserij. Onderdeel van dit project is een meerjarig monitoringsprogramma met een paarsgewijze vergelijking tussen open en gesloten gebieden. Deze monitoring sluit aan op de reguliere jaarlijkse schelpdiermonitoring (gefinancierd door EZ en de mosselsector). Binnen het betreffende project is slechts ruimte voor een week veldbemonstering in 2015. Aangezien dit niet voldoende is om een goede analyse te kunnen uitvoeren is deze (helpdesk)vraag voor een aanvullende week monitoring geformuleerd. De monitoring zal worden uitgevoerd in juni, met zuigkor, hydraulische happer en bodemschaaf.


Publicaties