Project

Bemonsteringsschema Nederlandse garnalenvisserij

De omvang van de Nederlandse garnalenvloot bedraagt meer dan 200 schepen. Belangrijk is om te onderzoeken hoeveel en wat er gevangen wordt. De doelstelling van dit project, uit te voeren door IMARES, is om na te gaan of een at random steekproef onder Nederlandse garnalenvissers haalbaar en zinvol is.

Doelstelling

Van belang is om na te gaan hoeveel en wat er door de Nederlandse garnalenvloot wordt gevangen. Daarvoor hanteren onderzoekers bemonsteringsschema’s via steekproefsgewijze analyse van de visvangst. Nu gebeurt dat ad hoc. Het te benaderen schip geeft wel of geen toestemming. Doel van dit door IMARES uit te voeren onderzoek is om na te gaan of een at random steekproef haalbaar is en of deze betrouwbaardere uitkomsten geeft. De wens is het implementeren van een duidelijk bemonsteringsschema voor de beroepsmatige Nederlandse garnalenvisserij.

Resultaten (beoogd)

De oplevering van een rapport staat gepland. Dit project draagt tevens bij aan de verbetering van de zeeprogramma’s van IMARES.

Plan van Aanpak

  1. Definiëren bemonsteringsframe voor de Nederlandse garnalenvloot: aantal unieke schepen in de totale populatie, onderzoekspopulatie definiëren en voorspelde aantal reizen in de totale populatie.
  2. Implementeren van willekeurige scheepsselectieprocedures op basis van steekproevenframe.
  3. Monitoring scheepsselectieprocedure (opname slagingspercentages).
  4. Evaluatie van de uitvoering bemonsteringsschema: verslag over de resultaten van het geïmplementeerde bemonsteringsschema, feedback van ministerie, industrie en internationale onderzoeksnetwerken (SGPIDS).