Project

Beoordeling Deltaprogramma m.b.v. ecologische effectvoorspellingsmodellen (HD3478)

Voor het Deltaprogramma werken Deltares, KWR en Alterra samen aan een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur. Door de drie instituten is een studie uitgevoerd waarin de modellen van de verschillende instituten met elkaar vergeleken zijn en een validatie van de resultaten is gepland.

Mede op basis van de eerste resultaten van deze studie is besloten om voor de korte termijn de modellen te integreren, waarbij de uitgangssituatie voor voedselrijkdom en zuurgraad door WATERNOOD van KWR wordt berekend, de veranderingen in vocht en zuurstoftoestand door de vochtmodule PROBE van KWR, de veranderingen in pH en nutriĆ«ntenrijkdom als gevolg van klimaatverandering door VSD+-SUMO van Alterra en het effect op natuur met de vegetatiemodule PROBE van KWR.

Deliverables

De modelverbeteringen worden toegepast in de modelvergelijking, rapportage in KvK-project. Operationeel model bij Deltares met documentatie.

Publicaties

Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur