Project

Bepaling waardeverlies nertsenhouderijen

WUR is verzocht voor de nertsenhouderij een methodiek van een (forfaitaire) gecorrigeerde vervangingswaarde te ontwikkelen.

Een opkoopregeling moet voldoen aan Europese staatssteunkaders. Een belangrijke randvoorwaarde heeft betrekking op de vergoeding (de steun) die verleend mag worden.

Publicaties