Project

Berekening mestgebruik LMM en DR

Het geregistreerde mestgebruik van derogatiebedrijven is zowel afkomstig van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) als van de Dienst Regelingen (DR). In de derogatierapportage dient een verklaring te komen van het verschil in cijfers van LMM en DR.

Doelstelling

Nederland rapporteert jaarlijks aan de Europese Commissie over de resultaten van de monitoring van derogatiebedrijven. Het geregistreerde mestgebruik van de totale populatie is zowel afkomstig van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) als van de Dienst Regelingen (DR). Uit de gegevens van de afgelopen jaren blijkt een vrij fors verschil in de cijfers van LMM en DR. In de derogatierapportage dient een verklaring te komen.

Plan van Aanpak

Rapportage met verklaring van verschil in cijfers dient op 1 april 2013 aangeleverd te zijn.

Resultaten

Het vrij forse verschil in de cijfers van LMM en DR moet worden uitgezocht. In de derogatierapportage komt hiervoor een verklaring. Deze is bestemd voor het ministerie van Economische Zaken.