Project

Beschermdoelen definitie als onderdeel van de toelating in EU

De Europese Commissie heeft in 2019 en 2020 drie workshops georganiseerd voor het afleiden van beschermdoelen voor het milieu m.b.t. de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. De EC heeft het plan opgevat om nog een aantal WS te organiseren in 2021. De inhoud en focus van deze workshops worden naar verwachting nog nader ingevuld in de loop van 2021.

Het project beoogt ondersteuning van LNV als Nederlandse vertegenwoordiger bij DG SANTE workshops in 2021 en 2022 over milieubeschermdoelen bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Publicaties