Project

Besluitvormingsinstrument voor duurzame gebiedsontwikkeling

Voor landschappelijke ondernemers is het belangrijk dat zij kunnen laten zien dat wat zij doen interessant is voor de maatschappij. Daarnaast kan het andere bedrijven stimuleren wanneer zij zien dat groen ook geld kan opleveren. Hiertoe ontwikkelt Wageningen UR LEI een instrument voor de besluitvorming bij duurzame gebiedsontwikkeling.

Doelstelling

In dit project (voorheen SPARD) wordt een modelleerinstrument ontwikkeld dat beleidsmakers helpt om oorzakelijke relaties te begrijpen tussen landschappelijke ontwikkeling en de bijbehorende resultaten in ruimtelijke afmetingen. Landschappelijke ontwikkeling staat daarbij voor EU Rural Development Programmes (RDP), maar het instrument is breder bruikbaar. RDP hebben tot doel verbeteren van de biodiversiteit, waterkwaliteit en het groenblauwe toerisme.

Plan van aanpak

Voor de gebieden waar onderzoek wordt uitgevoerd worden regionale modellen ontwikkeld. Deze worden geƫvalueerd en zo nodig bijgesteld. Ook wordt een algemene methodiek beschreven voor het gebruik van ruimte.

Resultaten

Het project levert een uitgewerkte monitorings- en evaluatiemethodiek voor duurzame gebiedsontwikkeling; hiermee kunnen proces-, sociale, economische en fysieke effecten gemeten worden. En rekening houdend met meerdere ruimtelijke en temporele schalen.
Resultaten worden gepresenteerd tijdens relevante conferenties en de laatste SPARD workshop. Ook worden de resultaten in een (wetenschappelijk) tijdschrift gepresenteerd.

Publicaties