Project

Bestrijding Varroa-mijt

Kennis is nodig over hoe varroa effectief onder controle te houden, en daarmee sterfte van bijenvolken te voorkomen. De sterfte is momenteel al jaren elke winter veel te hoog in Nederland. Slechts met voldoende kennis en professionaliteit kan een gezonde imkerij gehandhaafd worden en daarmee de bestuiving van voedsel gewassen gegarandeerd.

De varroa-mijt (Varroa destructor) is wereldwijd de grootste bedreiging van de honingbij en daardoor van de bijenhouderij. Via het grote belang van de bestuiving van voedselgewassen, met een waarde van 153 miljard € per jaar, voedergewassen en natuur nog niet inbegrepen, is de mijt ook een bedreiging voor de voedselproductie. Voor de Europese honingbij (Apis mellifera) is de mijt een exotische parasiet waartegen onvoldoende resistentie  bestaat. Derhalve moet (wereldwijd) varroa bestreden worden door imkers.

In Nederland is de bijenhouderij een voornamelijk hobbymatige sector, ondanks haar grote economische belang. Daardoor is de bijenhouderij voor een oplossing van het varroa probleem alsook de implementatie van goede bestrijdingsmethoden sterk afhankelijk van het onderzoek van WUR en de kennisoverdracht en voorlichting door bijen@wur van PRI

Doelstellingen

  1. Het (door-) ontwikkelen van een methode om de varroamijt duurzaam te bestrijden, en deze methode te introduceren en te implementeren in de praktijk. De methode moet worden ingepast in de gangbare imkerpraktijk, soms ook moet de gangbare imkerpraktijk aan de varroa-bestrijding worden aangepast.
  2. Het vaststellen van de rol van omgevingsfactoren zoals voedselbeschikbaarheid en bijenziekten (o.a. virussen, Nosema ceranae) op de gevoeligheid van bijenvolken voor varroa, en andersom. Dit zal stapsgewijs worden onderzocht in afzonderlijke experimenten. De antwoorden kunnen leiden tot aanpassingen in de methode onder 1.
  3. Onderzoeken of gecontroleerde ‘natuurlijke’ selectie van bijen richting een mate van varroaresistentie in Nederland mogelijk is.
  4. Kennisoverdracht en concrete instructies voor de doelgroep, teneinde een adequate uitvoering van de varroabestrijding in de praktijk te bewerken.

Resultaten

  • Onderhoud en verbetering van de bestrijdingsmethoden.
  • Interactie tussen Varroa en omgevingsfactoren.
  • Natuurlijke selectie varroaresistente bijenvolken.
  • Diagnose bijenziekten in ingezonden monsters bijen van imkers.
  • Kennisoverdracht en voorlichting.

Publicaties