Project

Bestrijding met bacteriofagen (ESBL / Campylobacter)

Bacteriofagen, kortweg fagen, zijn de laatste paar jaren vaak in samenhang met het thema voedselveiligheid genoemd. Dit heeft twee redenen. Ten eerste worden fagen gebruikt als bestrijdingsmiddel van voedselpathogenen, als therapeuticum of als decontaminatiemiddel. Het gebruik van bacteriedodende (lytische) fagen blijkt succesvol. Ten tweede is er een andere groep van fagen, de temporele fagen, die bijdragen aan genenoverdracht tussen bacteriën binnen een soort of tussen verschillende bacteriële species. Een belangrijk virulentiegen dat wordt overgedragen is het Shigatoxine-gen.

Doel van dit project is:
  • inzicht krijgen in de bestrijding van voedselpathogenen in de productieketen
  • ontwikkelen van methoden voor bestrijding van voedselpathogenen in de productieketen

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de prominente rol die bacteriofagen spelen bij de stabiliteit van bacteriële populaties en de bijdrage die ze leveren aan de genetische overdracht van virulentiegenen tussen verschillende bacteriën.

Aanpak en tijdspad

  • Verzamelen van diverse fagen die lytisch zijn voor relevante Campylobacter stammen.
  • Produceren van deze fagen.
  • Veldproeven met fagen uitvoeren op een vleeskuikenbedrijf.

Resultaten

  • Kennis over de bijdrage van profagen bij het verspreiden van virulentiefactoren. Dit biedt mogelijk uitzicht op het ontwikkelen van interventie-tools als probiotica.
  • Meer kennis van moleculaire kennis over mechanismen van profaagactivatie. Dit biedt mogelijk aangrijpingspunten voor een farmaceutische aanpak.

Publicaties