Project

Bestuurlijk/organisatorisch verbinden van de Natuurambitie Grote Wateren

De Natuurambitie Grote Wateren komt voort uit de Rijksnatuurvisie 2014  en biedt het perspectief op toekomstbestendige natuur. De natuurambitie is gebaseerd op vier uitgangspunten: 1. aansluiten bij natuurlijke processen 2. synergie met andere gebruiksfuncties 3. natuur midden in de samenleving 4. aansluiten bij autonome ontwikkelingen Onder de vlag van de rijknatuurvisie 2014 schetst de Natuurambitie Grote Wateren een beeld van de robuuste natuur in 2050/2100 met kansen voor synergie met onder meer waterveiligheid, recreatie en voedselproductie. De natuurambitie richt zich op de zes grote wateren in Nederland: het rivierengebied, de Zuidwestelijke Delta, het kustgebied, het Waddengebied, het IJsselmeer en de Noordzee. De natuurambitie Grote wateren heeft een horizon tot 2050 en verder, maar begint nu.

Om de Natuurambitie Grote Wateren verder te brengen is het van belang om aan te sluiten bij de uitvoering van het Deltaprogramma. Hoe vindt de uitwerking van de voorkeurstrategie├źn zoals geformuleerd in het Deltaprogramma in de praktijk plaats? Waar kan de Natuurambitie Grote Wateren bij aansluiten? Het onderzoek richt zich op de vraag hoe de organisatie en besluitvorming bij de uitvoering vorm krijgt en waar en hoe het ministerie van EZ met het oog op realisatie van de natuurambitie kan aansluiten.

Publicaties