Project

Bestuurskundige analyse BvdL16

Dit project is een deelonderzoek bij het PBL-project "Evaluatie Natuurpact". Het doel van dit project is om de vernieuwingen in provinciaal natuurbeleid in beeld te brengen en te analyseren.

In 2014 zijn op basis van een uitgebreide analyse van provinciaal natuurbeleid vijf nieuwe sturing strategie├źn van provincies in beeld gebracht, namelijk: (1) stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In 2015 zullen op elk van deze vernieuwingen 2-3 provincies worden geanalyseerd. Binnen deze provincies zullen ook concrete praktijken (projecten) worden bekeken. Het doel hiervan is op basis van deze informatie in de evaluatie natuurpact in 2016, de vernieuwingen in het provinciaal natuurbeleid in beeld te brengen en tevens handelingsperspectieven voor toekomstig provinciaal natuurbeleid te ontwikkelen.

Publicaties

Kuindersma, W., F.G. Boonstra & D.A. Kamphorst (2015). Natuur in provinciale coalitieakkoorden, WOt-paper 43