Project

Beter waterbeheer dankzij gebruikmaking van satellietbeelden

<p>De data die via het Nationale Satelliet Dataportaal(NSD) worden ontsloten zijn ruwe producten. Er is veel expertkennis vanuit  onderzoeksinstellingen en gespecialiseerde bedrijven nodig om van deze data halfproducten te maken. Alterra, Wageningen UR is een van deze onderzoeksinstellingen en levert half producten in de vorm van NDVI vegetatiekaarten. De hypothese is dat de door de Alterra, Wageningen UR <br />ontwikkelde data kunnen bijdragen aan het optimaliseren en het efficiënter maken van de dagelijkse taken van de waterschappen. RH DHV en Alterra in samen werking met waterschap Rijn & Ijssel hebben zichzelf als doel gesteld de brugfunctie te vervullen in het vertalen van wetenschappelijke ontwikkelingen naar applicaties voor de dagelijkse praktijk van de waterschappen.</p>

Een goed voorbeeld hiervan is het door RHDHV en N&S ontwikkelde regenradar en het 3Di hydrologisch model.  Deze worden ontsloten via het volledig open source waterplatform Lizard dat door vele waterschappen en gemeenten dagelijks wordt gebruikt. Doelstelling is om de groenmonitor te integreren met het 3Di hydrologisch model en beschikbaar te maken via het Lizard platform. Daarnaast wordt nu de ET-monitor (verdampingsmonitor) verder ontwikkelt door Alterra op basis van de groenmonitor en beschikbare expertise op het gebied van verdampingsmodellering. 

Het hart van de ET-Monitor bestaat uit een verbeterde versie van het Surface Energy Balance System (SEBS). Hierin wordt een dual-source model gebruikt voor het berekenen van de verdampingscomponent van vegetatie enerzijds en non-vegetatie anderzijds. De ET-Monitor berekend per pixel de verdamping volgens Penman-Monteith en onderscheidt daarbij verschillende landoppervlakte types. Voor oppervlaktetypes met vegetatie wordt ook de interceptie verdamping berekend. Het remote sensing algoritme is afgeleid van studies uit de voorgaande 10 jaar (Jia et al. 2003, Jia, 2004; Jia, 2013) en vormt de kern ten aanzien van verdampingsberekeningen op basis van satelliet waarnemingen. Door middel van het gebruik regenradarbeelden worden weer verschillende tekortkomingen van standaard surface energy balance modellen verholpen.