Bevorderen gebruik van dierlijke ex situ collecties

Project

Bevorderen gebruik van dierlijke ex situ collecties

Stamboeken en rasorganisaties vragen in toenemende mate om gebruik van en inzicht in de genetische variatie in genenbankcollecties, ter ondersteuning van de fokkerij en het levend bewaren van rassen in situ. Bovendien neemt het aantal aanvragen van genetisch materiaal uit de genenbank voor wetenschappelijk onderzoek en experimenten toe.

Het is daarom van belang dat zowel het genetisch materiaal zelf als de daaraan gekoppelde data goed toegankelijk zijn voor potentiële gebruikers (fokkerijorganisaties en onderzoekers). Ontwikkelingen in de genomica bieden nieuwe mogelijkheden om genenbankcollecties of rassen uitgebreider genetisch te karakteriseren.

Gebruik van genetisch materiaal uit de dierlijke genenbank - korte of langere termijn - wordt bevorderd door genenbankcollecties goed te documenteren en data toegankelijk te maken. Er is sprake van een groeiende vraag naar gebruik van genenbankmateriaal voor onderzoek en ter ondersteuning van het levend bewaren van zeldzame rassen in situ. Het is daarom van belang dat zowel het genetisch materiaal zelf als de daaraan gekoppelde data goed toegankelijk zijn voor de potentiële gebruiker en de beheerder van de genenbank.

Dit project richt zich op het up-to-date houden en uitbreiden van gegevens over genenbankcollecties in de genenbankdatabase CryoWEB. Via een web portal (www.genebankdata.cgn.wur.nl) worden databases met genomische en andere genenbank gerelateerde data toegankelijk gemaakt. Dit draagt bij aan rationalisatie van genenbank collecties en een beter inzicht in genetische diversiteit van genenbankcollecties bij potentiële gebruikers.

Gerealiseerde producten 2018

  • Uitbreiding en actualisatie van de documentatie van genenbankcollecties in CryoWEB.
  • Genomische data (SNP data) van 280 runderen toegevoegd aan de BC|Data database van CGN.
  • Informatie over de CGN genenbankcollecties is ontsloten via de Europese rassendatabase (EFABIS/DAD-IS), via de CGN portal (www.genebankdata.cgn.wur.nl/), en via de web portal van het Europese genenbank netwerk voor dierlijke genetische bronnen EUGENA (https://eugena-erfp.net/en/)

Publicaties