Project

Beweiden kan altijd

<p>Vanuit diverse scholen (CAH, VHL Leeuwarden) betaat behoefte aan verdieping van de kennis op het vlak van beweiding (inhoudelijke kennis en wijze van aanbieden).</p>

Doelstellingen project

Het doel van dit BOGO-project is om bij te dragen aan de structurele kwaliteitsverbetering van het beweidingsonderwijs en daarmee weidegang in de melkveehouderijpraktijk te stimuleren en optimaliseren.

Aanpak en tijdspad

 • Afstemming  met bedrijfsleven, onderwijs en PPS-Duurzame Zuivelketen over business cases ‘Beweiden kan altijd’ in CoE dier en CIV meeting point melkveehouderij (april-juli)
 • Bouwstenen leveren voor draai- en werkboek Mastergrass. De uitwerking van het materiaal   wordt door docenten en in samenwerking met het Ontwikkelcentrum gedaan (wordt contact mee gezocht) (sept-december)
 • Bouwstenen aanleveren voor lesmateriaal “Beweiden kan altijd’; voorbeeld bedrijfssystemen,   die onder moeilijke omstandigheden toch weidegang toepassen. De uitwerking van het materiaal wordt door docenten en in samenwerking met het Ontwikkelcentrum gedaan (wordt contact mee gezocht) (april-december)
 • Gastcollege ‘Hoe sterk is het weidegang-VAKMANSCHAP ontwikkeld in 2013?’, geven op de   PZ-onderwijsdag (november)
 • Vakweiden innovatiedag: Beweiding-scholingsdag op Dairy Campus, KTC de Marke en VIC   Zegveld voor studenten, ondernemers, en docenten. De gedachte is dat door beide doelgroepen (onderwijs en ondernemers) bijeen te brengen op dezelfde vakweiden dag, we interactie uitlokken tussen studenten en ondernemers in een buitenschoolse setting. Dit sluit aan bij de beweging naar meer praktijkgericht onderwijs, zoals die ook in het kader van de CIV en CoE gemaakt wordt.  Mogelijke spin-off zijn stages of afstudeeropdrachten, die uit de contacten ontstaan. (april-oktober)
 • Scholingsdagen voor docenten over gebruik van tools (o.a. digitale   GraslandGebruiksKalender, feedwedge) en werkvormen (o.a. farmwalk) uit projecten als Leervormen, Amazing Grazing, Auto Grass Milk en Dynamisch Beweiden (april-december)
 • Projectmanagement, overleg en coördinatie (april-december)
 • Afstemming met ontwikkelcentrum (april-december)

Resultaten (beoogd)

 • Bouwstenen voor curriculumontwikkeling: uitwerking van en afstemming met bedrijfsleven en onderwijs over rollen en uitvoering onderwijsactiviteiten t.a.v. weidegang binnen:
  • Business case 'Beweiden kan altijd’ CoE Dier; 
  • Actieplan ‘Beweiden kan altijd’ Meeting point Melkveehouderij CIV; 
  • PPS-Duurzame zuivelketen; 
 • Bouwstenen voor:
  • Lesmateriaal “Beweiden kan altijd’; voorbeeld bedrijven, die onder moeilijke omstandigheden toch weidegang toepassen. Lesmateriaal omvat: informatie over samenhang tussen elementen van het bedrijf (bedrijfssystemen), digitaal bedrijfsbezoek en analyse opdrachten; 
  • Leertraject ‘Mastergrass’; draai- en werkboek; 
 • Gastcollege ‘Hoe sterk is het weidegang-VAKMANSCHAP ontwikkeld in 2013?’ op de PZ-onderwijsdag, dè jaarlijkse scholingsdag voor docenten melkveehouderij; 
 • Vakweiden Innovatiedagen - Scholingsdagen over beweiding op de drie kennis&innovatiecentra voor de melkveehouderij Dairy Campus, KTC De Marke en VIC Zegveld voor studenten, ondernemers en docenten. De gedachte is dat door beide doelgroepen (onderwijs en ondernemers) bijeen te brengen op dezelfde vakweiden dag, we interactie uitlokken tussen studenten en ondernemers in een buitenschoolse setting. Dit sluit aan bij de beweging naar meer praktijkgericht onderwijs, zoals die ook in het kader van de CIV en CoE gemaakt wordt. Mogelijke spin-off zijn stages of afstudeeropdrachten, die uit de contacten ontstaan;
 • Scholingsdagen voor docenten over gebruik van tools en werkvormen (o.a. farmwalk) uit projecten als Leervormen, Amazing Grazing, Auto Grass Milk en Dynamisch Beweiden. Ook dit materiaal is flexibel in te zetten en we verwachten minimaal 12 docenten en daarmee zo’n 300 studenten te bereiken.