Project

Beweiding en grasland

9 MBO en HBO groen onderwijs instellingen hebben samen met Wageningen UR Livestock Research dit BOGO voorstel geschreven: de behoefte aan zeer acutele kennis en inzichten over nieuwe beweidinsgsconcepten, kengetallen, tools, ed via masterclasses, scholingsdagen en gastlessen overgedragen te krijgen. Volledige vraagsturing vanuit het onderwijs, die definiteif gemaakt wordt als 1e stap van de projectuitvoering. De kennis en resultaten worden naast de genoemde kennisoverdracht activiteiten ook gecommuniceerd via Groen Kennisnet, CoE en CiV.

De laatste jaren vindt er veel (praktijk)onderzoek plaats aan beweiding en grasland. Dit BOGO project ontsluit de meest recente kennis (een nadrukkelijk verzoek vanuit het groen onderwijs) voor docenten en studenten via 2 masterclasses, 2 scholingsdagen en 10 gastlessen.

De invulling van deze kennisoverdrachtsactiviteiten is een cocreatie van onderwijs en onderzoek (WUR Livestock Research). De presentaties en werkvormen worden breed beschikbaar gesteld via Groen Kennisnet, CeO en CiV. Dat geldt ook voor de door het Ontwikkelcentrum te maken didactisch materiaal, gebaseerd op films van enkele kennisoverdrachtsbijeenkomsten.

Deze activiteiten zorgen er voor dat de nieuwste kennis over beweiding en grasland gebruikt wordt in onderwijs en dat de ondernemers van morgen inzicht hebben in de mogelijkheden om duurzaam melk te produceren, via beweiding. Een doel van de Duurzame Zuivelketen en ook een maatschappelijk doel.

 


Publicaties