Project

Bewustwording bij de consument

Kiezen voor gezond voedsel dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd vraagt om bewustwording bij de consument. Moderne informatiesystemen kunnen de consument hierbij helpen door de juiste, specifieke kennis en informatie over het voedsel te verstrekken.

Voorwaarde hiervoor is de digitale beschikbaarheid van hoogwaardige productdata, bijvoorbeeld omtrent ingrediƫnten, voedingswaarden, allergenen en land van oorsprong. In de praktijk blijkt de kwaliteit van deze gegevensbronnen vaak tegen te vallen, waardoor ze niet of slechts beperkt inzetbaar zijn, en soms leiden tot gezondheidsrisicos, bijvoorbeeld in geval van incorrecte allergeneninformatie.

Doel en resultaat

Doel van het project was om een inventarisatie en analyse te maken van aard en oorzaak van tekortkomingen in voedselproductdata, en de (on)mogelijkheden te verkennen van de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor het verbeteren van deze datakwaliteit. Uit de resultaten van het project is gebleken dat AI goed inzetbaar is voor bewaking van datakwaliteit, vooral waar het complexere relaties tussen gegevens, of gegevens van uiteenlopende aard betreft (tekst, getallen, categoriƫen). In sommige gevallen kan AI volledig autonoom werken, in andere gevallen is het meer geschikt ter ondersteuning van menselijke beoordeling en verhoogt het de effectiviteit. Om verdere automatisering te bevorderen, wordt op beleidsmatig vlak aanbevolen om af te stappen van het papieren etiket als leidraad voor datakwaliteit. Daarnaast wordt aanbevolen om meer aandacht te besteden aan invoercontroles, verbetering van datamodellen en standaardisatie (van m.n. meta-data).

Publicaties