Project

Bewustwording en maatschappelijke dialoog over duurzame voedselproductie en consumptie

Nederland heeft een unieke positie in de agro-food sector. De sector is verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse export en is daarmee een belangrijke economische pijler. Tegelijkertijd neemt de politieke en maatschappelijke acceptatie af, door de afkeer van megastallen of door wantrouwen over de veiligheid van de voedselproductie.

Doelstellingen project

Het doel van dit project is tweeledig:

  • het ontwikkelen van een onderwijsmodule bestaande uit zes apart te implementeren onderdelen met de betrokken Hogescholen, gericht op maatschappelijk dialoog bij dierlijke en plantaardige voedselproductie op een zodanige manier dat studenten breder kijken dan de eenzijdige ‘productiefocus’ en in staat zijn de dialoog over voedselproductie en –consumptie aan te gaan.
  • Het processionaliseren van docenten op het gebied van beide paradigma en de tussenvorm.
    De inhoud van de module geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe zien  hybride modellen van combinaties van beide paradigma’s (focus op duurzaamheid in het conventionele voedselsysteem en focus op het alternatieve voedselsysteem) er uit en op welke manieren kunnen deze modellen duurzame voedselproductie en het maatschappelijk dialoog bevorderen?

Aanpak en tijdspad

Docenten en onderzoekers werken  tot half juli gezamenlijk de verschillende onderdelen uit. De  docenten en onderzoekers bepalen samen wat aan de orde moet komen in dat deel en de onderzoekers leveren daarbij relevante kennis  aan ter onderbouwing. De onderdelen staan in onderstaande tabel benoemd onder deel 1 t/m 6. Uiteindelijk wordt de totale onderwijsmodule gevormd uit  zes apart te implementeren onderdelen die bijeenkomen in een totale module  welke samengesteld wordt na de uitwerking van deel 6.

Resultaten

  • het ontwikkelen van een onderwijsmodule bestaande  uit zes apart te implementeren onderdelen met de betrokken Hogescholen, gericht op maatschappelijk dialoog bij dierlijke en plantaardige      voedselproductie op een zodanige manier dat studenten breder kijken dan de eenzijdige ‘productiefocus’ en in staat zijn de dialoog over voedselproductie en –consumptie aan te gaan.
  • Het professionaliseren van docenten op het gebied van beide paradigma en de tussenvorm.

    De inhoud van de module geeft antwoord op de volgende vraag: Hoe zien  hybride modellen van combinaties van beide paradigma’s (focus op duurzaamheid in het conventionele voedselsysteem en focus op het alternatieve voedselsysteem) er uit en op welke manieren kunnen deze modellen duurzame voedselproductie en het maatschappelijk dialoog bevorderen?