Project

Big data value models

Data-gedreven ontwikkelingen veroorzaken grote verschuivingen in rollen en machtsverhoudingen tussen verschillende spelers in de huidige voedselvoorzieningsketen. De behoefte aan geavanceerde inzichten, richtlijnen en centrale coördinatie met betrekking tot verdienmodellen groeit. Hoe hiermee om te gaan en hoe kunnen we deze ontwikkeling op een duurzame manier organiseren?

Processen worden in toenemende mate data-gedreven, ook in het doeldomein van WUR. Onderzoek zelf zal ook meer data-gedreven worden, wat betekent dat naast 'eigen gegevens' (bijvoorbeeld uit experimenten) deze kunnen worden gecombineerd met grote externe datasets om de kennisontwikkeling te verbeteren wat onmiddellijk (real-time) kan worden gebruikt om processen voor het bedrijfsleven en de samenleving te verbeteren. Dit vereist een nieuwe benadering van data-gedreven waardecreatie binnen een zeer competitieve omgeving waarin meerdere partijen waarde proberen toe te voegen aan deels overlappende databronnen. Dit vereist nieuwe vaardigheden en expertise voor WUR Business Developers en -Onderzoekers. Het doel van dit project is het verwerven van kennis en inzichten in de rol die data spelen (of kunnen spelen) in het waardecreatieproces van WUR, en een eerste stap maken in opbouw van capaciteit en expertise voor deze groep van WUR-medewerkers. Voor de langere termijn zal dit project hiermee voorsorteren op de ontwikkeling van WUR/WDCC als Digital Innovation Hub (DIH).

Publicaties