Project

Big data voor WOT: chemometrie, bioinformatica, data-analyse en mining van data

Dit project heeft tot doel om een overzicht te geven van de mogelijkheden en voordelen van Big Data analytics voor de veiligheidsbeoordeling van voedselproducten.