Project

Bigvitaliteit

In 2016 is de Stuurgroep Bigvitaliteit opgericht die een Plan van Aanpak heeft opgesteld om de uitval van biggen te verminderen in de Nederlandse zeugenhouderij. Uit het oogpunt van dierenwelzijn, het welzijn van de varkenshouder en zijn gezin en vanuit een maatschappelijk en economisch oogpunt is en blijft verlaging van biggenuitval een belangrijk aandachtspunt.

Bigvitaliteit is een van de themas binnen de Onderzoeksagenda varkenshouderij 2017-2020. In de jaren 2017-2018 is uitvoering gegeven aan de acties is het plan van aanpak. Dit krijgt een vervolg in de jaren 2019-2020. De activiteiten betreft drie werkpakketten:

  1. Meetbaar maken in de stal: levert tools op voor varkenshouders en erfbetreders met een handelingsperspectief voor de varkenshouder en de mogelijkheid om een SMART handelingsplan op te stellen Fokkerij en ethiek bigvitaliteit
  2. Fokkerij en ethiek bigvitaliteit: gericht op de fokkerij en de passendheid van de juiste fokkerijproducten bij een bedrijf en type varkenshouder
  3. Voeding: gericht op vertaling van theoretisch kader van de voedingsbehoefte van zeug en biggen naar praktische toepasbaarheid

Publicaties