Project

Bijdrage aan DZK

Meer inzicht verkrijgen in 'monitoring duurzaamheidsprestaties' en 'management of change'.

Doelstellingen project

Monitoring duurzaamheidsprestaties

DZK wil jaarlijks inzicht in de mate waarin de doelen op de vier duurzaamheidsthema’s gerealiseerd worden. Hiermee kunnen de doelen worden geëvalueerd, zowel richting de eigen achterban als richting maatschappelijke organisaties.

Management of change

Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in het gedrag en de motieven van ondernemers in de zuivelsector ten aanzien van het aanpassen van de bedrijfsvoering in de richting van de DZK doelen.

Publicaties