Project

Bijensterfte tegengaan

De laatste vijf tot tien jaren is de sterfte van bijenvolken in Nederland hoger dan normaal. Belangrijke oorzaak vormt de parasiet Varroa (Varroa destructor). Onderzoek moet leiden tot een effectieve bestrijding van deze mijt.

Doelstelling

De bijenhouderij heeft een belangrijke functie in ons land. De teelt van fruit en groentezaden is in belangrijke mate afhankelijk van de bestuiving door bijen. Maar de laatste jaren stijgt de sterfte onder bijen en komt daarmee de voedselzekerheid in gevaar. Belangrijke oorzaak vormt de parasiet Varroa (Varroa destructor). Doel van dit onderzoek is het realiseren van een effectieve en toereikende bestrijding van deze mijt in de Nederlandse bijenvolken.

Resultaten (beoogd)

Naast rapportages is de verspreiding van resultaten belangrijk. Naast lezingen en brochures voor imkers volgen wetenschappelijke publicaties. Daarnaast artikelen in vaktijdschriften voor bijenhouders, natuurbescherming en voor de tuinbouw. Zo ook in de nieuwsbrief 'Bijennieuws' en nieuwsuitingen in de landelijke en regionale pers. Tevens zijn radio- en tv-optredens over het onderzoek beoogd.

Plan van Aanpak

De looptijd van dit project is drie jaar (1 september 2010 - 31 augustus 2013). Tussenrapportages vinden steeds in januari plaats. Het project, dat bestaat uit diverse praktijkproeven, voeren de onderzoekers voor een deel samen met imkers uit. Het is opgedeeld in een aantal thema’s:

  1. Onderhoud en verbetering van bestrijdingsmethoden.
  2. Interactie tussen Varroa en omgevingsfactoren.
  3. ‘Natuurlijke’ selectie varroa-resistente bijenvolken.
  4. Diagnose bijenziekten.
  5. Kennisoverdracht.