Project

Bio Duurzaam van goed naar beter

Het project geeft invulling aan de ambitie van de sector om aantoonbaar koploper, trekker en inspirator te blijven in duurzaamheid voor de algehele Agro & Food sector. Samen met betrokken ondernemers worden indicatoren en parameters vastgesteld, waarmee prestaties en verbeteringen in duurzaamheid worden gemeten en gevolgd. Hierbij wordt een nieuwe systematiek en instrumentarium ontwikkeld die aansluit bij de certificering waarmee de sector werkt en waarmee primaire ondernemingen in afstemming met de ketenpartijen en retail geprioriteerde indicatoren gaan kwantificeren.

Het doel van het project is het identificeren van potentiële duurzaamheidsindicatoren op basis van de verschillende duurzaamheidsthema’s en aansluitend het nemen van stappen in de bedrijfsvoering die leiden tot verduurzaming (van goed naar beter). Hiermee kan de biologische sector koploper blijven, zich onderscheiden en beter manifesteren.

Resultaten

Speciaalzaken in de natuurvoeding zoeken naar een goede positionering in de voedingsmarkt. Op basis van een concrete behoefte vanuit de biologische winkels en winkelformules is in samenwerking met Bionext het EKO keurmerk certificeringprogramma nader ingevuld. Op basis van de eisen in het winkelprogramma hebben vertegenwoordigers uit de natuurvoedingsbranche een prototype benchmark opgezet en zijn indicatoren benoemd waarop men zelf verdere verduurzaming wil doorvoeren.

Onderbouwing van het nieuw op te zetten EKO keurmerk voor winkeliers, door gewijzigde invulling van de doelgroep en door proactief in te spelen op de werkelijke behoefte van de winkeliers. Dit heeft een onderbouwing van het EKO keurmerk voor winkels opgeleverd, een prototype benchmark en een duiding van indicatoren voor verdere verduurzaming van de EKO winkels.

Presentaties & Publicaties

  • Bio beurs 2017: meerdere workshops over benchmark en EKO keurmerk door Prof. dr. ir. Kitty Koelemeijer van de Nyenrode Business Universiteit
  • 4 workshops met deelnemende biologische winkels
  • Artikel Leen Janmaat, Ekoland 2016-12, blz.32-33. Tuinders en winkeliers nemen elkaar de maat. (Bijlage 1)
  • Artikel Leen Janmaat, Ekoland 2017-01, blz.43. Benchmark, opleiding & winkelcertificering. (Bijlage 2)