Project

Bio fruit keten

De kansen voor 4 nieuwe duurzame grootfruitrassen (appelrassen Natyra, PRI-131, Xenia en Elliot) in de biologische keten, en wellicht later in de gangbare keten, kunnen nu nog niet worden benut. Verder wordt de afzet van biologische en gangbare kleinfruitproducten bedreigd door het gewasbeschermingsgerelateerde vruchtresidue-problemen en de afwezigheid van minder vatbare rassen.

Tenslotte wordt de groei in afzet van Nederlandse biologische en gangbare wijn bedreigd door een te laag basiskwaliteitsniveau. De biologische oplossingen voor de problemen en de kennisverwerving voor de kansen die in dit project ontwikkeld worden verduurzamen de biologische en gangbare productie en vergroten de kansen in de markt. Voor appel en peer worden nieuwe rassen op de markt gebracht; voor rode bes, framboos en braam worden biologische methoden ontwikkeld om bewaarrot te voorkomen of te bestrijden en het probleem van vruchtresidu op te lossten; voor zwarte bes worden verminderd ziektegevoelige kwaliteitsrassen gezocht en het probleem van de nieuwe fruitvlieg suzuki onderzocht; voor nederlandse biologische wijn wordt het basiskwaliteitsniveau verhoogd door het ontwikkelen van verbeterde vinificatie-adviezen en de verbetering van de botrytis-preventie en -bestrijding.

Deliverables

De meeste delen van het onderzoek zijn meerjarig en nog niet afgerond in 2014; de volgende eindresultaten zullen al beschikbaar zijn in 2014:

  • Informatie over mate van kankergevoeligheid Natyra
  • Advies over geschikte bestuivers Xenia       

Tussentijdse resultaten van de resterende onderdelen worden besproken met de diverse gewasgroepen en indien relevant gepubliceerd.

Publicaties