Project

Bio ketenefficiëntie in reststromen

Het beperken van derving binnen de biologische keten en het ontwikkelen van een nieuwe samenwerkingsvorm tussen Eosta, Udea en Ekoplaza ten behoeve van structurele vermindering van productuitval bij Eosta: 'Elastische Keten'. Dat zijn een paar resultaten van het onderzoeksproject Bio kentenefficiënte reststromen. Binnen dit project zijn verschillende pilots uitgevoerd.

Simulatie derving in de winkel

De dervingmodellering heeft geleid tot productspecifieke aanbevelingen met betrekking tot onder meer het verlengen van de houdbaarheid, de presentatievoorraad en het afremmen van het selectiegedrag van de consument.

Vraagfluctuatie en derving in de winkel

Ekoplaza-winkels hebben te maken met derving op de categorieën Vlees, Vis en Vleeswaren, en Zuivel en Eieren. Bij al deze categorieën is er een gering positief verband tussen de vraagfluctuatie en het dervingspercentage van een product-winkelcombinatie. Bij een hoge vraagfluctuatie komen nauwelijks lage dervingspercentages voor. Echter, hoge dervingspercentages komen ook bij lage vraagfluctuaties voor.

Er zijn dus ook andere factoren die de derving bepalen. Denk hierbij aan de lengte van de THT-code op het product. Daarnaast kan de minimale bestelhoeveelheid van het product een rol spelen en in hoeverre klanten in de winkel de langste in plaats van de kortste THT uit het schap pakken. De derving in aantallen lijkt, bij Vlees, Vis en Vleeswaren sterker dan bij Zuivel en Eieren, min of meer onafhankelijk van de omloopsnelheid te zijn.

Voor veel van de onderzochte product-winkelcombinaties is de gemiddelde omloopsnelheid aan de lage kant. Hierdoor hebben slechts enkele afboekingen algauw een relatief grote impact op de variatiecoëfficiënt.

Elastische keten als nieuwe samenwerkingsvorm

Met de pilot 'Elastische Keten' is samen met de projectpartners Udea/Ekoplaza en Eosta op kleine schaal getest of het mogelijk is een samenwerkingsstructuur op te zetten die een effectieve bijdrage levert aan vermindering van productverliezen in de AGF-keten. Dit beoogde doel, de volumevermindering van AGF-verliezen op het DC van Eosta, is behaald. Eosta en Udea hebben beide aangegeven dat het project voor hun succesvol is. Beiden willen deze samenwerkingsconstructie ook met andere partijen en ook internationaal gaan toepassen.

Terugdringen van derving ten gevolge van afwijkende producten

Voedselverliezen in de keten zijn niet te voorkomen. Een deel van de productie blijft achter op het land of verdwijnt op de afvalhoop bij sortering of in de kliko bij de winkel. Er is toenemende aandacht voor verspilling van voedsel. Maatschappelijke organisaties zoals Krom-kommer maken de burgers hiervan bewust. Naast de introductie van buitenbeentjes zijn er initiatieven die reststromen als grondstof verwerken en benutten voor producten zoals soepen en sauzen. Voor het verwerken van reststromen waaronder uitgesorteerd of ondermaats product zijn er nog vele mogelijkheden. Het meest efficiënt is het combineren op plaatsen waar veel producten bij elkaar komen, met name bij spoel- en verpakkingsbedrijven.

Publicaties