Project

Bio ketenefficiëntie reststromen

Binnen dit project is sprake van twee onderzoekslijnen: Onderzoekslijn A richt zich op de preventie van derving in biologische winkels, en van de derving bij de primaire producenten. Zorgen de producten inderdaad voor een significante derving en hoe ontstaat deze derving? En welke potentiële preventieve maatreglen bestaan er tegen derving in de winkel. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van dervingsgegevens zoals deze beschikbaar zijn in winkelkassa’s, van temperatuurgegevens, interviews en literatuuronderzoek.

Resultaten van dit onderzoek leiden tot drie pilotprojecten. Onderzoekslijn B richt zich op het vermarkten van reststromen, in eerste instantie op zogenaamde buitenbeenproducten: op vorm en grootte afgekeurde agf-producten middels een apart schap in de winkel. Deze reststromen worden beschreven, er wordt een consumentenonderzoek uitgevoerd en op basis van die gegevens worden nieuwe businessmodellen onderzocht.

Bedrijfspartners binnen de PPS ‘Efficiënte keten, preventie reststromen’ zijn: Udea/Ekoplaza, groothandel en franchisegever van de biologische supermarktformule Ekoplaza; Eoasta, groothandel in biologische groenten en fruit; Odin/Estafette, detail- en groothandel in biologisch-dynamische en biologische voeding en eigenaar van een keten van 18 Estafette winkels; Green Organics, internationaal opererend teelt-, verwerkings- en handelsonderneming in biologische agf.

Binnen de PPS zijn twee kennisinstellingen actief: het Louis Bolk Instituut en Food & Biobased Research. Daarnaast voert het bureau True Food Projects een gedeelte van het onderzoek uit.

Publicaties