Project

Bio2HighTex/Wastexcel: nieuwe oplossingen voor de textielketen

In het regionale project “Bio2HighTex” werkt Wageningen Food & Biobased Research samen met partners uit de textielketen aan mogelijkheden om het gebruik van fossiele grondstoffen (aardolie) terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren. Dankzij deze samenwerking kunnen producten op basis van natuurvezels en/of gerecyclede vezels– zoals confectie, geotextielen en bouwmaterialen – ontwikkeld worden. Dit project levert kansen op voor de regionale economie in Oost-Nederland.

Intro

In de EU wordt jaarlijks meer dan 6 miljoen ton textiel afgedankt (grotendeels door stort of verbranding). Hoewel voor textiel op basis van mono-materialen recycling technologieën beschikbaar zijn, is het recyclen van textiel op basis van gemengde materialen een uitdaging. In 2016 is een verkennend onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor hergebruik van textielafval voor de productie van nieuwe grondstoffen, bij voorkeur voor hergebruik in textiel productie. Uit de verkenning naar de huidige textielafval verwerking kwam sterk naar voren dat het een groot maatschappelijk belang is om een betere, hoogwaardiger alternatief te vinden voor de huidige verwerking van het afval en mogelijke productie van meer duurzame textiel. Uniek aan het project Bio2HighTex is dat de werelden van agrovezelgrondstoffen (hennep en vlas) en high-tech textieltechnologie samenkomen en elkaar versterken met als doel nieuwe, duurzame materialen te ontwikkelen.

Samenvatting

Wageningen Food & Biobased Research zet in dit project haar kennis en expertise over de productie en verwerking van vezelgrondstoffen zoals hennep en vlas in. Deze kennis is nodig om de grondstoffen geschikt te maken voor industriële toepassing in textiel en bouwmaterialen. We doen ook onderzoek naar de technische haalbaarheid van de recycling van gemengde textielen, zoals spijkerbroeken of t-shirts, die samengesteld zijn uit synthetische polymeren en cellulose. De technologische mogelijkheden om tot een volledige grondstof hergebruik te kunnen komen, werden geïdentificeerd op basis van de huidige stand van zaken (literatuur en patenten). Het doel is de monomeren terug te winnen samen met een herbruikbare cellulose grondstof. Deze grondstoffen zijn opnieuw inzetbaar in nieuwe producten. Inmiddels zijn verkennende experimenten gedaan en op basis hiervan wordt een uitgebreider onderzoek naar de mogelijkheden van extractie van synthetische polymeren uit gemengde textielen uitgevoerd.

Publicaties