Project

Biobased Performance Materials programma - BPM Project Office

Het Biobased Performance Materials (BPM) programma werkt aan nieuwe bio-polymeren (grondstoffen voor bio-kunststoffen) en aan toepassingsgericht onderzoek om de eigenschappen van bio-kunststoffen te verbeteren. In een negen-tal projecten werken kennisinstellingen en bedrijven samen als BPM partners in science. BPM - Project Office is het deel van het programma waarin de overkoepelende activiteiten van BPM zijn ondergebracht: het projectbureau.

Doelstelling

Het doel van het BPM-programma is om biobased materialen te ontwikkelen, die wat betreft materiaaleigenschappen én prijs kunnen wedijveren met de kunststoffen die worden gemaakt uit aardolie. Deze biokunststoffen zijn toe te passen in bijvoorbeeld: plastic flessen, huishoudelijke apparatuur, trein-, vliegtuig en auto-onderdelen, computerbehuizingen, verven, vloerbedekking en verpakkingsmaterialen.

Het Biobased Performance Materials programma heeft drie speerpunten:

 1. De technologische eigenschappen van materialen optimaliseren.
 2. Nieuwe consortia vormen van bedrijven van eindschakel tot grondstofleverancier.
 3. Toetsen van nieuwe biobased materialen op duurzaamheid.

Plan van aanpak

In het onderzoek werkt het Biobased Performance Materials programma in een achttal projecten aan het verbeteren van de beschikbare biomaterialen én aan de ontwikkeling van totaal nieuwe biopolymeren. In deze projecten wordt de samenwerking tussen grote en kleine bedrijven en van eindschakel tot grondstof-leverancier versterkt. Zo wordt integraal de keten opgezet van eindproduct tot type biomassa.
Het onderzoek richt zich daarbij met name op:

 • het verbeteren van de temperatuurresistentie van de biobased materialen;
 • het verbeteren van de mechanische eigenschappen (zoals sterkte en slagvastheid);
 • het verminderen van de gevoeligheid voor water;
 • het omlaag brengen van de kostprijs.

Daarnaast worden deze nieuwe biokunststoffen in een negende project op duurzaamheid getoetst, waarbij o.a. de prijs en de technische aspecten worden vergeleken met die van materialen op basis van aardolie.

Het BPM Project Office ondersteunt deze negen projecten door het initiëren en faciliteren van alle activiteiten. Dat doet zij door:

 • uitvoering van een efficiënt projectbureau dat lopende subprojecten coördineert en monitort.
 • werkzaamheden te faciliteren van projectpartners te faciliteren (communicatie, rapportages, huisstijl).
 • public relations voeren voor opzet, inhoud en uitkomsten BPM-programma bij doelgroepen en stakeholders, waaronder een jaarlijks symposium
 • ondersteunen, inbedden, identificeren en initiëren van andere onderwerpen en initiatieven voor biobased materialen.

Daarnaast wordt in 2013 gewerkt aan uitbreiding van het huidige programma (2 BPM). Met huidige en nieuwe partners wordt gebouwd aan een 2e reeks projecten naar materiaalonderzoek en productontwikkeling van biobased performance materials.

Resultaten (beoogd)

De verschillende onderzoeksprojecten zullen een aantal nieuwe en verbeterde materialen op pilot schaal opleveren die die door de deelnemende bedrijven in de relevante toepassingen zijn uitgetest.