Project

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten

Draagt een rijkdom aan van nature voorkomende soorten bij aan de mate en betrouwbaarheid van levering van ecosysteemdiensten en welke rol heeft het Natuurnetwerk Nederland en het kleinmazige netwerk van natuurlijke elementen (groene infrastructuur) daarbij?


Op basis van een analyse en interpretatie van recente wetenschappelijke literatuur wordt het verband onderzocht tussen soortenrijkdom en levering van ecosysteemdiensten. Centraal staat de vraag of er een verband bestaat tussen een hoge biodiversiteit en de effectiviteit en betrouwbaarheid van geleverde ecosysteemdiensten. Daarnaast richt het project zich op het verhelderen en zo veel mogelijk kwantificeren van het belang van het natuurnetwerk Nederland en het fijnmazige netwerk van natuurlijke elementen (groene infrastructuur)  voor de soortenrijkdom en voor het leveren van ecosysteemdiensten.

Resultaat

  • Wot-interne notitie

Publicaties