Biodiversity and Food Systems

Project

Biodiversiteit en voedselsystemen

Veel facetten van biodiversiteit (genetisch tot functioneel) worden beschouwd als belangrijke componenten in de overgang naar meer duurzame en veerkrachtige voedselsystemen. Om de transitie naar duurzame en veerkrachtige voedselsystemen te ondersteunen, zal in dit project een afwegingskader ontwikkeld worden waarin de vele relaties tussen biodiversiteit en voedselzekerheid en onderlinge trade-offs en feedbacks worden geoperationaliseerd.

Het KB thema Food & Water Security wil bijdragen aan SDG doelstelling 2, Zero Hunger, omdat honger en ondervoeding belangrijke barrières voor de ontwikkeling van veel landen blijven vormen. Wereldwijde veranderingen, zoals klimaatverandering, toenemende verstedelijking, uitputting van zoetwaterbronnen, verlies van biodiversiteit, en landdegradatie, bemoeilijken de verwerkelijking van SDG2. Dit project richt zich met name op de relatie tussen biodiversiteit en (duurzame) voedselproductiesystemen om overgangen van voedselsystemen in kwetsbare regio's te kunnen begeleiden.

Beoordelingskader

Er zal een geïntegreerd beoordelingskader worden ontwikkeld om de wisselwerking tussen verschillende tranisties van het voedselsysteem te identificeren en te kwantificeren. In de eerste fase van het project zal een reeks sleutelindicatoren worden geïdentificeerd en geselecteerd. Een dergelijk beoordelingskader moet van toepassing zijn in verschillende contexten en op verschillende ruimtelijke en temporele schalen. Het beoordelingskader en de indicatorset zullen worden getest in verschillende case-studies, met name in Afrika en Azië, en kennislacunes zullen worden geïdentificeerd.

Publicaties