Project

Biodiversiteit op mijnbouwplatforms

Het doel van deze studie is het modelleren van de soortenverdeling en de onderlinge verbondenheid van rifgemeenschappen op offshore structuren in de Noordzee, gebruik makend van verschillende technieken: taxonomische inventarissen van de benthische fauna, DNA metabarcoding en videoanalyse, evenals een analyse van de genetische populatiestructuren van de mossel Mytilus edulis en het schaaldier Jassa herdmani.

Publicaties