Project

Biodiversiteit van harde substraten in de Nederlandse Noordzee

Door menselijk handelen komt steeds meer hard substraat in de Noordzee terecht. Voorbeelden zijn wrakken, boorplatforms, windmolens en kustverdediging.

Er bestaan wel gegevens over het voorkomen van soorten op hard substraat, maar er is geen functioneel begrip van de relatie tussen substraattype en soortsamenstelling. Het is denkbaar dat verschillende substraattypen verschillende effect hebben op de biodiversiteit, maar de kennis bij IMARES over biodiversiteit op hard substraat in de Noordzee is op dit moment miniem.

Doel van dit project is het in kaart brengen van biodiversiteit op artificieel hard substraat in relatie tot functionele kenmerken van het substraat (diepte, materiaal, structurele complexiteit).

Resultaten

Het resultaat is een samenvattend rapport met de belangrijkste conclusies over de biodiversiteit op artificieel hard substraat in de Noordzee. Daarnaast zal een app Zeeleven worden gemaakt, voor smartphones met kennis over (hardsubstraat-)soorten verzameld.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Inventariseren van bestaande surveys van artificieel hard substraat in de Noordzee. 
  • Classificeren van hard substraat habitat aan de hand van nader te bepalen gradiënten en klassen (bv diepte, structurele complexiteit, dynamiek).