Project

Biodiversiteitsgegevens IPBES

In Juli 2013 is de 'Pan-European Stakeholder Consultation to support the intersessional process of IPBES' bijgewoond in Leipzig, georganiseerd door NEFO, Network-forum for biodiversity research Germany. Hierbij is kennis ingebracht voor het werkplan voor IPBES, en mee gediscussieerd over de rol en betrokkenheid van stakeholders in het IPBES proces.

In december is de officiële IPBES bijeenkomst bijgewoond in Antalya, Turkije. Gedurende deze bijeenkomst is regelmatig contact geweest met de Nederlandse delegatie van EZ. Er is contact geweest met andere stakeholders over hun rol in het proces. Op grond van deze bijeenkomst is een rapportage gemaakt, met algemene gegevens over IPBES, en de specifieke uitkomsten van de bijeenkomst in Antalya. Dit rapport is verspreid naar degenen voor wie het relevant kan zijn, binnen het eigen team, maar ook andere betrokkenen als Dolf de Groot, Leon Braat, het ISRIC etc.

Er zijn contacten gelegd met MEP leden, zoals Prof. Erpul, die als turks lid zitting heeft. Het ISRIC is geïntroduceerd bij hem, met hun uitgebreide database over land degradation zouden zij  een belangrijke rol kunnen hebben bij de 'thematic assessment is on land degradation and restoration'.

Voorts is op de IPBES & Spiral bijeenkomst in Bonn, op 25 januari 2013 een presentatie gegeven: Regional support approaches to IPBES – Europe as showcase. Hier is het initiatief genomen om een tekst op te stellen voor de stakeholder engagement strategy.

Het KNEU project 'Network of Knowledge for biodiversity and ecosystem services' is zeer relevant naar de onderzoeksagenda toe. Een van de KNEU case studies (biodiversiteit en multifunctionaliteit in rivieren/uiterwaarden) geeft best practices voor uiterwaarden inrichting en beheer. Dit is een voorbeeld als mogelijke werkwijze voor de Science-Policy interface.

Binnen KNEU is een paper reeds gepubliceerd, begin 2013, een twee papers zijn in voorbereiding, resp. voor de Journal of Nature Conservation en Landscape Ecology. Indirect is dit spin-off van de IPBES benadering.

In een overleg van stakeholders is terug gerapporteerd en meegedacht over hoe de stakeholders een grotere rol kunnen krijgen in het IPBES project. Hierbij ging het met name om de PGOs, Naturalis, WWF, IUCN, de UVA en Radboud Universiteit. De bijeenkomst werd gehouden op Alterra in november 2013, en werd bijgewoond door Theo van der Sluis en Lawrence-Jones Walters.

Deliverables

  1. Bijwonen van IPBES bijeenkomsten (Stakeholder bijeenkomst Leipzig, General Meeting Antalya)
  2. Verslag van bijeenkomsten, naar Ministerie, en stakeholders
  3. Bijdragen aan KNEU project (Science-Policy interface), wat reeds geleid heeft tot twee publicaties over multifunctionaliteit en biodiversiteit van uiterwaarden
  4. Presentatie bij IPBES & Spiral bijeenkomst in Bonn, januari 2013
  5. Communicatie en afstemming met stakeholders als VOFF, IUCN, Naturalis en unversiteiten over IPBES, hosting van bijeenkomsten op ALTERRA.

Publicaties