Project

Bioimpuls 2 - biologisch veredelingsprogramma voor aardappel

De biologische aardappelproductie staat nog steeds zwaar onder druk, voornamelijk door het veelal ontbreken van rassen resistent tegen de ziekteverwekker Phytophthora infestans. Biologische telers hebben daarom behoefte aan rassen die aangepast zijn aan biologische teeltomstandigheden. Deze zijn ook van belang voor gangbare telers die chemische middelen willen reduceren.

In dit 10-jarig project (2009-2019) zal een impuls worden gegeven om uitgnagsmateriaal en geniteurs te ontwikkelen op basis van nieuwe resistentiebronnen (10 wilde soorten en reeds beschikbaar half materiaal). Daarnaast zullen kruisingen gemaakt worden met reeds landbouwkundig geschikte geniteurs. De zaden worden uitgegeven aan boerenkwekers en kweekbedrijven als uitgangsmateriaal voor verdere selectie tot rassen.

Jaarlijks zullen ongeveer 10 derdejaars klonen naar bij Bioimpuls aangesloten partners gaan voor verdere beproeving en selectie. Bioimpuls project geeft tevens jaarlijks ca 40.000 zaden uit, verdeeld over het centrale veredelingsprogramma en de boerenkwekers en kweekbedrijven.

Naast phytophthora wordt ook aandacht besteed aan verbetering van eigenschappen als stikstofefficiƫntie, vroegheid, kiemrust and resistentie tegen alternaria, virus Y, gewone- en zilverschurft, rhizoctonia en smaak door de keuze van specifieke kruisingsouders. Daarnaast is door middel van jaarlijkse cursussen en het uitbrengen van een Aardappelkweekboek (2013) de selectiecapaciteit onder biologische telers vergroot.

In de tweede fase van Bioimpuls (2014-2019) zal naast voortzetting van de introgressie tevens aandacht besteed worden aan onderzoek naar de relatie blad- en knolresistentie van de diverse gebruikte bronnen, zodat bij het stapelen van resistentiegenen combinaties van genen gebruikt kunnen worden die zowel in loof als knol werken. Voor het stapelen van loof- en knolresistentiegenen is merkertechnologie een onontbeerlijk hulpmiddel. De ontwikkelde merkers (verkregen uit andere onderzoeksprogramma's) zullen in dit veredelingsprogramma gevaloriseerd worden.

Publicaties