Project

Biologische bestrijders van wolluis en wittevlieg voor koele teelten: gerbera, aardbeien en roos

In dit project wordt gezocht naar natuurlijke vijanden van wittevliegen en wolluizen die bestand zijn tegen koele omstandigheden. Deze plagen vormen een gevaar voor de gerbera, roos en aardbei, maar hun natuurlijke vijanden die momenteel bekend zijn kunnen niet tegen koelere omgevingen.

Doelstelling

Snijrozen, gerbera’s, gestekte roos voor de boomkwekerij en aardbei zijn gewassen die (tijdelijk) in de (tunnel)kas staan. In deze periode vormen wittevliegen (tabakswittevlieg en kaswittevlieg) en wolluizen (in roos) een knelpunt. De meeste insecticiden zijn schadelijk voor veel natuurlijke vijanden en niet effectief genoeg. De huidige commercieel verkrijgbare natuurlijke vijanden zijn niet geschikt voor de relatief koele omstandigheden waaronder deze teelten (in elk geval een deel van het jaar) plaatsvinden.  Dit project wil geschikte natuurlijke vijanden vinden voor koelere teeltomstandigheden en een systeem ontwerpen voor succesvolle introductie van deze vijanden in praktijk.

Werkwijze

Januari - april 2012

 • Literatuurstudie
 • Contact met buitenlandse onderzoekers

Januari - juli 2012

 • Contact producenten en onderzoeksinstellingen
 • Bemonstering spontaan optredende natuurlijke vijanden
 • Experimentele studie spontaan optredende natuurlijke vijanden.
 • Verzamelen van monsters en determineren van meest voorkomende soorten.
 • Kweek van natuurlijke vijanden voor gebruik in labproeven/kooiproeven

 Augustus-december 2012

 • Onderzoeken naar handhaven van deze natuurlijke vijanden in elk van de gewassen (gerbera, gestekte roos, aardbei).
 • Evaluatie resultaten en selectie van natuurlijke vijanden voor verder onderzoek.

2013

 • De effectiviteit en het populatieverloop van de beste natuurlijke vijanden uit jaar 1 wordt tegen wittevlieg en/of wolluis in kassen getest in elk van de drie gewassen.
 • Onderzoek naar zo lang mogelijk in stand houden van de populaties.

2014

 • De succesvolle natuurlijke vijand/plaag/gewas combinaties worden op grotere schaal getest in kassen.
 • Met producenten en leverancier wordt kweekmethode en levering besproken.

Resultaten

Eind 2012:

 • Lijst interessant natuurlijke vijanden uit literatuurstudie
 • Lijst opgespoorde natuurlijke vijanden
 • Kweek van interessante natuurlijke vijanden

 Eind 2013:

 • Voor elk gewas (gerbera, roos en aardbei) tenminste één natuurlijke vijand die zich in het gewas kan handhaven op één van de plaagorganismen.

 Eind 2014:

 • Voor elk gewas (gerbera, roos en aardbei) tenminste één natuurlijke vijand die zich in het gewas kan handhaven en aantoonbaar de ontwikkeling van het plaagorganisme kan controleren.

Publicaties