Project

Biologische bestrijding van suzuki fruitvlieg

De suzuki fruitvlieg (Drosophila suzukii) is een invasieve fruitvlieg afkomstig uit Azie, die eitjes legt in rijpend fruit. De soort verspreidt zich snel in Europa en veroorzaakt al miljoenen schade in de fruitteelt. De suzuki fruitvlieg kan veel soorten zachtfruit aantasten. Er is dringend behoefte aan een manier om deze fruitvlieg afdoende te bestrijden.

Fruittelers krijgen richtlijnen om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen tegen de suzuki fruitvlieg, maar die blijken niet effectief, niet efficient en niet duurzaam te zijn. De onderzoekers willen een innovatieve benadering ontwikkelen voor het beheer van dit invasieve plaagorganisme.

Lees meer:

Publicaties