Project

Biomassa Componenten

Biomassa stromen zijn in verschillende studies en databases al vaak gekwantificeerd in termen van ton droge stof of energie inhoud (joules). Voorbeelden hiervan zijn Senkidiagram (Broeze et al), Biomass Policies, S2BIOM en TO2. Juist voor het mobiliseren van de biomassa voor de biochemie en bioenergie is het van belang biomassa beter te kwantificeren aan de hand van nuttige componenten en ook eigenschappen die bepaalde toepassingen juist moeilijker maken of een bepaalde voorbewerking nodig maken.

Dit project heeft ten doel al gekwantificeerde biomassa stromen in termen van ton droge stof verder te karakteriseren en te kwantificeren in relatie tot nuttige componenten als lignine, cellulose, hemicellulose C5 & C6 suikers, eiwitten, vetten. Daarnaast zal ook worden aangegeven wat de verdere eigenschappen zijn van die biomassa ten aanzien van componenten die bepaalde biomassa toepassingen juist moeilijker maken (as, chloor, N, vocht.) en daardoor een bepaalde pre-treatment vergen. De activiteiten in het project bestaan uit 1) Identificeren van beste state-of-the-art informatie over biomassa samenstelling, 2) Uitbreiding van biomassa beschikbaarheid database van S2BIOM en Biomass Policies en TO2 met eigenschappen van biomassa 3) Integratie van alle resultaten in online database en bestaande S2BIOM biomass viewing tool zodat de data in de database ruimtelijk beschikbaar wordt gemaakt, 4) beschrijving methode.

Database

Dit project wordt uitgevoerd door Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) en Wageningen Enviromental Research (WEnR) samen. WFBR neemt de lead in het definiƫren van te verzamelen biomassacomponenten en omrekeningen en het beoordelen van de primaire databronnen. WEnR beheert de database en levert databronnen. WFBR en WEnR definiƫren samen de database opzet. WEnR zorgt voor verdere visualisatie van de database resultaten voor eindgebruikers via S2BIOM viewing tool.

Publicaties