Project

Biomonitor

De Nederlandse overheid streeft naar verduurzaming van de voedselketens. Binnen het verduurzamen neemt biologisch voedsel een gidsfunctie in. Er is behoefte aan inzicht over de marktontwikkelingen van biologisch voedsel.

Doelstellingen proejct

 1. Het meten en rapporteren over de consumentenbesteding aan biologisch voedsel van 2011 en 2012, uitgesplitst in verschillende verkoopkanalen en productgroepen.
 2. Het meten en rapporteren over de ontwikkelingen binnen de biologische land- en tuinbouw over 2012.
 3. Het voor de afgelopen 10 jaar onsluiten van de meetgegevens via een website.

Aanpak en tijdspad

Kwartaal 1:

Het verzamelen en bewerken van (biologsche) marktgegevens over het jaar 2012, voor drie verkoopkanalen:

 • Supermarkten (excl. discount)
 • Out of Home sector
 • Speciaalzaken (incl. biologische slagerijen)
 • Biologische land- en tuinbouw

Kwartaal 2:

 • Aggregatie en validatie van alle gegevens bij grote marktleiders binnen productgroepen. (Aardappelen, groente en fruit, zuivel, vlees, eieren, overig voedsel)
 • Rapportage, overleg en presentatie van het jaarrapport 2012

Kwartaal 3/4:

 • Het verzamelen en bewerken van verkoopgegevens over het 1e halfjaar 2013, voor de eerder genoemde drie verkoopkanalen.
 • Rapportage, overleg en presentatie van de halfjaar cijfers voor duurzaam voedsel in Nederland.

Het project loopt gedurende het hele jaar 2013.

De meetresultaten over 2011 versus 2012 zullen worden gepresenteerd rond eind mei. In oktober worden meetresulltaten over het eerste halfjaar 2012 versus het 1e halfjaar 2013 worden gepresenteerd.

Resultaten

Rapportage over ontwikkeling

Publicaties