Project

Biorefinery & Chains 3

Het programma Biorefinery & Chains heeft de ambitie de benodigde kennis, technologie en andere bouwstenen voor de duurzame coproductie van food, feed en non-food producten te ontwikkelen, waarmee in de behoeftes van de wereldbevolking in 2050 kan worden voorzien. Het programma voorziet in een geïntegreerde aanpak waarbij. vanuit een grondstoffenplan 2050, de ontwikkeling van continu-verbeterende supply chains. de hiervoor noodzakelijke technologie-ontwikkeling (b.v. op het gebied van bioraffinage) en de optimale toepassing van biomassa (resource efficiency, resource effectiveness) centraal staat.

Onderzoekslijn 3 richt zich op de verdere ontwikkeling van de bioraffinage toolbox, zowel autonoom als n.a.v. van geïdentificeerde knelpunten door herschikking en koppeling van ketens (onderzoekslijn 2 van dit programma) of door de noodzakelijke koppeling van biomassa aan (bulk)producten (onderzoekslijn 1). Bovendien zal dit programma nieuwe wegen identificeren voor versnelde industriële implementatie van nieuwe technologieën.

Gestart wordt met een inventarisatie van de huidige stand van bioraffinage-technologieën. Daarnaast zullen drie belangrijke thema's worden ingericht: integratie van technologieën voor hogere efficiëntie, post-harvest technologie, en milde scheidingstechnologie. De technologie wordt altijd geplaatst in een totaal procesontwerp, dat product en proces-impact, haalbaarheidsstudies, opschaling, en implementatie omvat.

De verwachte output is een stappenplan met prioriteiten voor technologische ontwikkeling voor intern gebruik, maar wat ook kan worden gebruikt om het Wageningse bioraffinage perspectief te illustreren. De ontwikkeling van effectievere en efficiëntere technologieën voor bioraffinage zal beter gebruik van hulpbronnen mogelijk maken. Daarnaast creëert het een sterkere markt voor gezonde en duurzame bio-based producten, stimuleert het werkgelegenheidsgroei en versterkt het de leidende positie van de Nederlandse (maak-)industrie.

Publicaties