Project

Bladluisresistentie in Capsicum baccatum

In de paprikateelt kunnen verschillende typen bladluizen een probleem vormen: de perzikluis (Myzus persicae; zowel rode als groene variant), de rode luis (Myzus nicotianae), de boterbloemluis (Aulacorthum solani) en de katoenluis (Aphis gossypii). Zo kan een stevige infestatie van groene perzikluis leiden tot directe schade door blad chlorose, vervorming, necrose, verwelking, zich niet ontwikkelende bloemen en vruchten en uiteindelijk ook afvallende bladeren. Daarnaast produceren de bladluizen honingdauw waarop schimmels kunnen groeien. De belangrijkste schade doen ze echter indirect door het overbrengen van een groot aantal virussen.

Biologische bestrijding met sluipwespen wordt toegepast maar is duur, en soms ook nogal lastig. In de gangbare teelt wordt chemische bestrijding gebruikt. De toegepaste dosis werkzame stof neemt echter toe door toenemende resistentie van de luizen tegen de middelen, en loopt aan tegen het maximum toelaatbare i.v.m. residuen die een risico vormen omdat ze het oppervlaktewater verontreinigen en de eisen van supermarktketens m.b.t. residuen overschrijden.

Zowel voor de biologische als de gangbare teelt zouden resistente rassen een welkome aanvulling zijn.

Vorig jaar hebben we 50 accessies geselecteerd uit de soorten Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense en C. frutescens en geƫvalueerd op bladluis resistentie. Uit de evaluatie bleek dat er grote verschillen tussen de accessies zaten m.b.t. de drie gebruikte resistentie parameters: overleving van de oorspronkelijke op het blad gezette nimfen, ontwikkeling van de nimfen gemeten aan het aantal vervellingshuidjes en het aantal nieuw geboren nimfen, over de duur van de proef (5 dagen).

Een accessie van C. baccatum sprong er voor alle drie parameters uit. Het is van belang na te gaan of op deze accessie de populatie ontwikkeling volledig gestopt is. De bron lijkt heel interssant maar mogelijk zijn er nog betere resistentiebronnen beschikbaar zijn, in het bijzonder voor originele nimf overleving. In dit project zullen we meer C. baccatum accessies evalueren op luis resistentie.